Analys 

För att kunna göra en utförlig analys och jämföra hur funktionshindret ADHD påverkar Polen respektive Sverige behöver man statistik och grundfakta. Vi har haft svårt att hitta statistik på hur ADHD påverkar Polen men vi ska försöka göra en analyserande hypotes utifrån faktorer som Sociala förhållanden, arbetslöshet och politik vilket alla är faktor som berör ADHD.

Polen har alltid varit ett ostabilt land och har inte haft en möjlighet att bygga upp ett starkt ekonomiskt system med allt vad det innebär. Efter andra världskriget då Polen var ockuperat av nazi Tyskland så blev polen kommunistiskt och hade planekonomi. Plan ekonomin gjorde att utvecklingen stod stil och inga handelsförbindelser skapades då man var beroende av Sovjetunionen. 1990 upphörde folkrepubliken att upphöra och demokratiska val började hållas. Ekonomin var då i spillror och relationerna med väst länderna var dålig. Men Polen är nu ett land som är på framfart sen deras inträde i EU har ekonomi förbättrats enormt och det har blivit långt mycket arbeten än tidigare. Även fast Polen kommit långt så har de inte en lika stark ekonomi som Sverige och arbetslösheten i landet ligger fortfarande på stadiga 11 % vilket är väldigt högt. Sverige har en arbetslöshet som ligger på 7.5 % vilket också är relativt högt men skillnaden är att i Sverige har vi ett långt bättre socialt skyddsnät som fångar upp de arbetslösa. Den genomsnittliga inkomsten är också den mycket lägre i Polen och med ett pensionssystem som är lön- och åldersbaserad gör att det är många äldre som har dåligt med pengar.

Hur påverkar dessa faktorer de med ADHD?

Människor som har ADHD har det mycket svårt att konkurera på arbetsmarknaden då funktionshindret gör att man har mycket svårt att strukturera upp sin dag samt att man känner lätt stress och kan ha svårt att klara av sociala situationer. Det man kan göra för att underlätta för människor som lider av ADHD kan man dels medicinera och även erbjuda terapi. I Sverige har en arbetsgivare stora skyldigheter jämt emot sina anställda och är tvungna att erbjuda hjälp för att underlätta arbetet. Men detta hjälper föga med en arbetsmarknad som den i Polen då konkurrensen. Det är svårt för någon med ADHD att konkurrera med alla komplikationer som medkommer funktionshindret. Arbetsgivaren måste då lägga ner mer tid och pengar på en anställd med funktionshinder och då kn man räkna ut att de mer gärna väljer någon som inte har lika stora behov. I polen har inte Arbetsgivaren lika stora skyldigheter som i Sverige men även fast detta gör att människor har lättare att konkurera på arbetsmarknaden så leder det istället att de blir tvungna att sköta ett jobb utan hjälp vilket de ofta inte klarar. Detta leder i sin tur att de får sparken vilket gör att de i slutändan inte har något jobb ändå. I Polen spelar även kulturella faktorer in i långt större utsträckning än i Polen främst rörande tjejer som fortfarande av tradition anses ska ha hand om hemmet och barnen. I kombination med att dessa gamla traditioner ligger kvar så förväntas kvinnor nu med en växande arbetsmarknad att klara av ett arbete förutom arbete hemma. Om en kvinna med alla dessa obligationer dessutom är drabbad av ADHD kan livssituationen bli ohållbar.

Med det stora Sociala skyddsnätet som finns i Sverige så finns det även bra hjälp för de med ADHD. Det är många organisationer som hjälper till att diagnostisera och avhjälpa funktionshindret. Exempel på den typen av organisation är Självhjälp som hjälper människor att leva med sin ADHD. Det finns godhjälp att få men ADHD är ett funktionshinder som inte går att behandla utan bara avhjälpa så det kostar samhället mycket. Förutom kostnader för terapi och medicin så är det även så att människor med ADHD lätt hamnar i ett drogberoende. Det är främst killar som hamnar i fel kretsar då ADHD på killar artar sig ”utåt” till skillnad från tjejer som lätt vänder sitt funktionshinder inåt och blir deprimerade och känner ångest. Förutom att många killar med ADHD får drogberoende hamnar de lätt i kriminella kretsar vilket utterliggare belastar samhället . Ekonomen Ingvar Nilsson har konstaterat att om människor med ADHD kan bli behandlade så går det att känna miljoner. (http://www.drogportalen.se/Partnersidor/SAD/Aktiviteter/Aktuella-tips/Prisat-ADHD-i-kriminalvarden-/). Det är också ett dilemma att döma människor med ADHD för brott då man inte vet om man det är ett tillräckligt alvarlig funktionshinder för att man ska kunna se det som förmildrande omständighet och erbjuda extra brottsförhindrande terapi.