Ekonomi 

Sverige är ett industriland och ett av världens rikaste länder. Jordbruket utgjorde en gång i tiden en stor del av Sveriges ekonomi (se fliken jordbruk) men genom stora naturtillgångar som järnmalm och skog samt teknologisk utveckling har Sverige blivit ett starkt exportland. Idag står privata företag för 90 % av den industriella produktionen. Idag har man börjat prata om att vissa av de länder man idag säger är industriländer snarare har gått över till att blivit ”tjänsteländer” då man flyttat själva produktionen till andra länder och behåller alla administrativa uppgifter. Sverige är ett praktexempel på ett sådant så kalla ”tjänsteland” då den svenska tjänsteproduktionen utgör 70 % av BNP. Sverige är ett land som har väldigt goda ekonomiska förutsättningar meden väl utvecklad infrastruktur med goda kommunikationsvägar och en högutbildad befolkning (se även fliken infrastruktur). Sverige har relativt hög inflation om man jämför med andra EU länder. Sverige har en inflation på 2.7 % jämfört med EU genomsnittet som ligger på 1.0% vilket gör att Sverige ligger sjua på listan över de med högst inflation i Europa. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_ekonomi

Picture
ovan ses en graf som visar den svenska inflation sen år 1850 fram tills nu. 

Skatter 

Sverige har en marknadsekonomi med en stor offentlig sektor som finansieras av skattemedel. Sverige har ett väldigt högt skattetryck i jämförelse med andra länder. År 2009 betalades det skatter motsvarande 46.9 procent av BNP vilket är cirka 8 % mer än det genomsnittliga i EU-15 och över 12 % mer än OECD genomsnittet. Sverige var förut det land i Europa som hade högst skattetryck men har ni hamnat på andra plats efter Danmark vilket antagligen beror på att det har varit ett maktskifte vid 2006 där Moderaterna vann över socialdemokraterna som för en politik med mycket högre skatter. Filen nedan är en lista över skattetryck i de Europeiska länderna.
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetryck-i-Sverige-och-internationellt/
ekonomifakta.xls
File Size: 11 kb
File Type: xls
Download File

Handel 

Sverige har en export som är 49 % av BNP vilket gör att internationell handel spelar stor roll för den Svenska ekonomin. Sveriges främsta exportvara var länge malm och andra naturresurser men idag står exporten av verkstadsvaror för 47.5 % av exportvärdet. Högt upp på listan ligger även Telecom exporten, ett område där Sverige är världsledande. 1995 gick Sverige med i EU som har som främsta mål att öka handeln mellan de Europeiska länderna. Detta var dock inte fallet med Sverige. Handeln med EU länder har ökat avsevärt med så mycket som 140 % men den svenska exporten till länder utanför EU har ökat med över 150 % så frågan om Sveriges medlemskap i EU är anledning till den ökade svenska exporten är kluven. Det man kan se ändrades i och med Sveriges medgång i EU är att den svenska importen från EU länder har ökat med 180 % samtidigt som den svenska importen utanför EU har minskat. 

En lista över de länder där Sverige har störst export respektive import. Källa: http://www.swedishtrade.se/PageFiles/134234/Exportstatistik_2009%20(100315).pdf?epslanguage=sv

Export (%)

 1. Tyskland 17.9 
 2. Norge 9.0
 3. Danmark 9.0
 4. Nederländerna 6.5 
 5. Storbritannien 5.7
 6. Finland 5.2 
 7. Frankrike 5.1
 8. Belgien 3.9 
 9. Kina 3.8
 10. USA 3.8
 11. Övriga länder 30.1

Import (%)

 1. Norge 10.6 
 2. Tyskland 10.2
 3. Storbritannien 7.4
 4. Danmark 7.3
 5. Finland 6.4
 6. USA 6.4
 7. Frankrike 5.1
 8. Nederländerna 4.7
 9. Belgien 3.7
 10. Kina 3.1
 11. Övriga länder 35.1