EKONOMI POLEN


När folkrepubliken polen upphörde så förändrades ekonomins uppbyggnadsätt i polen från planekonomi till marknadsekonomi. Denna förändring vara mycket gynnande för landet och har idag lett till att polens ekonomi är stabil. En fråga som debatteras väldigt mycket inom den svenska ekonomiska politiken är om man ska privatisera många stora och små stadsägda företag. Framgångsreceptet för Polen var just att göra detta dvs att öka privatiseringen av stadsägda företag. Detta leder numera till att många stora bilföretag flyttar sin tillverkning till just polen främst just på grund av de nya reglerna när det gäller att driva företag och verksamheter. Slutsattsen av denna förändring leder även till att polens relativt höga arbetslöshet snabbt förminskas med tanke på alla stora och arbetskraftiga företagen som flyttar sin verksamhet till landet. Polen har de senaste åren haft en minskat inflation med ökade priser och löner och det är inget som tyder på att detta kommer ändras inom kort. 2006 hamnade polen på femte plats på AT Kearney rankning. AT kearney är ett konsult företag som gjorde ett förtroendeindex för direkta investeringar i länder. Detta bidrog till att det var många som investerade i Polen. http://www.sztokholm.polemb.net/index.php?document=46#2.5.Polen%20p%C3%A5%20femte%20plats%20i%20AT%20Kearney%20ranking%7Coutline
 
Picture

Jordbrukets betydelse för ekonomin


 Inom jordbrukssektorn i polen så är det en såpas hög siffra som 26,7% av den totala arbetskraften som jobbar inom landets jordbruk. Denna höga siffra ska dock inte direkt spegla arbetsmarknaden på ett korrekt sett. Siffran som är en aning överdriven och vilseledande beror på att det råder undersysselsättning och en ganska hög dold arbetslöshet på landsbygden i Polen. Trots det visar denna viktiga skillnad mellan å ena sidan jordbrukets andel av BNP och å andra sidan antalet personer sysselsatta inom jordbruket på en mycket låg produktivitet per arbetsenhet, vilket i sin tur avspeglar deltidsjordbrukens stora betydelse. Inom de viktigaste produktionssektorerna är Polen fortfarande så gott som självförsörjande.


Sociala förhållanden 

Sociala förhållanden polen: Ca 80% av hela polens befolkning omfattas av social försäkringssystemet. När det gäller pensionssystemet så är det detsamma som i sverige men skillnaden är för kvinnan då ålder vanligtvis är 60 år och då 65 år för mannen. Pensionens innehåll är uppbyggt som i sverige dvs hur många år man har varit verksam under och även inkomsten under dessa år. När det gäller sjukpenningen i Polen sedan 1974 full lön. Om en familjemedlem under 14 år insjuknar så har man rätt att ta ut upp till 60 dagarars ledighet med förmånen att ha ersättning för full lön. hälsvården och sjukvården i landet är i nästan alla tilfällen helt kostnadsfri. 
 

Arbetslöshet

Picture

Som jag nänmde tidigare så är fortfarande Polens arbetslöshet kraftig i jämförelse men övriga europeiska stater. Enligt den senaste faktan så ligger arbetslösheten i landet på 11% (Januari 2010). Den höga Arbetslösheteten har förstås även påvekat medelnettoinkomsten per invånare. Medelnettoinkomsten 2007 var 3000 zloty ca 7500 sek i månaden.