Infrastruktur

Ser man på Polens vägnät så är det något som ständigt behöver förbättras och det gör de även kontinuerligt. Sen en tid tillbaka så finns det inga problem med flygtrafiken, i princip samtliga flygplattser i landet har ett bra utbud och förbindelser med europeiska städer. När det gäller finansiella tjänter i landet så fungerar de mycket väl. kreditkort fungerar och accepteras i princip överallt och bankomattjänser är av hög modern klass. 

Det främsta som utgör att infrastrukturen ständigt måste förbättras är de stora skillnaderna mellan västa och östra Polen och det skiljer sig i skick främst på grund av historiska skäl. Ett problem som är ganska tydlig i infrastrukturen mellan de olika delarna av landet är bland annat järnvägsförbindelser. Den är tät och modern i de västra delarna men gles och en aning föråldrad i de östra. 
Picture