Jordbruk 

Inom sverige så har jordbruket i alla år varit mycket betydelsefullt med många högklassiga gårdar med hög produktion. Dessväre så håller denna situation på att förändras och det är mestadels på att de starkaste lantbruken i sverige har börjat konkurrera ut de mindre. konkurrensen bildas genom att de största gårdarna med den högsta vinsten får möjligeten att investera i effektivare maskiner och mer boskap. Detta gör att priserna till livsmedelskedjorna kan sjunka och även att leveranserna blir större och bättre. De mindre lantbruken har på så sätt en svår position och problemet att tex en prissänkning blir en förlust för företaget. Ska de mindre lantbruken överleva så krävs det nu innovativa lösningar för en fortsatt bedrift av verksamheten. Innovationen har posivitivt nog tagit fart och många mindre lantbruk riktar nu in sig på närproducerat och ekologist villket som har varit en vinnande koncept.
 
I dagsläget så är den sammanlagda summan av privatpersoner som arbetar inom jordbrukssektorn 177600 svenskar och det är en blandning av heltids-bönder och deltids-bönder. Slår man  ut den siffran i procent jämfört med den totala sysselsättningen i hela riket så utgör jordbruket 1,5%. Det som man även ska ha med i beräkningen är att skogsindustrin och livsmedelsindustrin ej är med i beräkningarna. Den sammanlagda summan av antalet landbruk i sverige i dagens läge är ca 72000, den siffran var den dubbla år 1970 men produktionen är i dagens läge högteknologiskt och effektiv så produktionen har inte minskat.
 
När det gäller villken produkt inom jordbruksindustrin som är mest gynnsam rent ekonomiskt så är svaret inte helt ologiskt mjölkproduktionen. Räknar man det totala värdet inom jordbruksproduktionen så utgör mjölken 20%. Andraplattsinnehavarna är gris och fjäderfär som även dem står för en relativt stor del av produktionen. Lamm skulle man kunna befara vara relativt högt rankat rent ekonomiskt men så är inte fallet det är en ganska obetydlig gren.Grödor såsom odlingen av spannmål,vall och övriga grödor säger man är jämnlika med produktionen av bland annat kött,vete och ägg mm.  
 
http://www.sjv.se/omjordbruksverket/dusomarkonsument/sverigesjordbrukisiffror.4.4ef62786124a59a20bf800076016.htm
Picture