Vad är ADHD?

Picture
ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder som ungefär betyder uppmärksamhet- och hyperaktivitetsproblem och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. ADHD är egentligen ett samlingsnamn för ADD och DAMP. Det är litet man vet om vad som faktiskt inte fungerar i hjärnan när man har ADHD. Det man vet är att människor som har ADHD har en förändring i hjärnans uppbyggnad och det är vissa funktioner som inte fungerar som de ska då främst den del av hjärnan som gör att vi kan planera. Människor med ADHD agerar därför ofta reflexmässigt och har svårt att ta sig an en uppgift som de själva inte känner är en utmaning eller spännande. http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/

ADHD är ett funktionshinder man föds med men det finns vissa fall då barn har fått ADHD efter en skada under foster/spädbarnstiden. ADHD är till viss del ärftligt där 80 % av alla med ADHD har någon i familjen eller släkten som har liknande symptom. http://www.rbu.se/start.asp?sida=7240

ADHD finns över hela världen och en sammanvägning av resultat från flera länder visar att 3 av hundra skolbarn är drabbade av ADHD i Sverige är det 5 % av alla skolbarn som är drabbade, skillnaden beror antagligen på att det görs fler utredningar av skolbarn i Sverige än i många andra länder. http://www.attention-riks.se/index.php/adhd-damp-.html.  Länge trodde man att ADHD bara visade sig hos barn och att det växte bort med tiden. Idag vet man att det även finns vuxna som lider av ADHD fast hyperaktivitet som många barn med ADHD har märks inte ofta på vuxna. Det är fler killar än tjejer som har diagnosen ADHD men man ska då också väga in att det finns ett stort mörkertal tjejer.

 

                             Ovan är en film som visar olika teorier om vad det är som kan orsaka ADHD 

symptom 

Symptomen för ADHD pendlar väldigt mycket mellan olika personer. Sen skiljer det sig hur sjukdomen uttrycker sig beroende på om man är man eller kvinna, barn eller vuxen samt vilken typ av ADHD man har. Även fast symptomen ter sig olika finns det tre saker som märks mer eller på alla som har ADHD: 
  • Uppmärksamhetsstörning 
  • Överaktivitet
  • Impulsivitet 
Det finns tre typer av ADHD: En kombinerad typ, en med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist och en med huvudsakligen impulsivitet och hyperaktivitet.
Ett litet barn med ADHD brukar vara hyperaktivt och har en vilja att utforska allting det ser. Små barn brukar också ha stora humörsvängningar och kan få ett utbrott väldigt lätt. Barn med ADHD brukar också vara väldigt oaktsamma och gör därför sig ofta illa. I tonåren märks ADHD främst i skolan och att det är svårt att hänga med och att koncentrera sig på lektioner. Killar kan också bli aggressiva medans tjejer ofta vänder symptomen inåt som visar sig som dålig självkänsla, nedstämdhet och ibland också kroppsliga problem som huvudvärk och magont. När man kommer upp lite i åldrarna brukar problem som att sitta stilla och aggressivitet försvinna men koncentrationssvårigheter finns kvar. Vuxna med ADHD brukar beskriva att de har en ständig oro som de inte kan göra något åt. Många med ADHD kan utveckla en depression på grund av att de känner sig otillräckliga och har ångest inför många uppgifter.Det är också väldigt vanligt bland killar att de blir beroende av droger för att dämpa ångesten. http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/


Behandling 

Det finns inget sätt idag att bota ADHD men det finns många sätt att avhjälpa så att man kan leva ett vanligt liv med ADHD. Det finns tre saker man brukar göra för att avhjälpa ADHD:
  • Beteendeterapi som går ut på att man får hjälp med att lägga upp strategier för hur man ska strukturera upp dagen och planera sin tid och arbetsuppgifter för att slippa så mycket stress som möjligt.
  • Psykoterapi där man lär sig förstå sin sjukdom och lära sig kontrollera sina känslor vid stress och motgångar. Det är ofta som människor som har ADHD går i terapi med sin respektive för att tillsammans lära sig hantera sjukdomen.
  • Medicinering som främst ska hjälpa mot ADHD symptomen men det är ofta man medicinerar för depression, oro och sömnsvårigheter som ADHD ofta leder till. De mediciner man ger mot ADHD symptom är Ritalin, Concerta eller Metamina som alla är centralstimulerande.
Picture