Svensk politik 

Sverige har en konstitutionell monarki med parlamentariskt styrelseskick. Parlamentarismen grundfästes i 1974 års regeringsform då begränsades också monarkens makt till att endast ha representativa uppgifter. Den svenska riksdagen har som främsta uppgift att stifta lagar och att godkänna budget. Riksdagen kan avsätta ministrar och även statsministern. Enligt Svensk grundlag utgår all offentlig makt utifrån folket. Riksdagsval hålls vart fjärde år och för att få rösta måste man ha fyllt arton år. Sverige medlemskap i EU år 1994 gjorde att en del av lagstiftningen hamnade på överstatlignivå.

Den politiska makten sen 1900-talet och framåt har dominerats av socialdemokraterna vilket har lett till att vi i Sverige har höga skatter och ett starkt socialt skyddsnät. Riksdagsvalet 2010 var ett historiskt val då Socialdemokraterna förlorade ännu ett val mot de Nya Moderaterna. Socialdemokraterna gjorde 2010 sitt sämsta val på 100 år. Det dåliga valet gjorde att partiledare Mona Sahlin avgick och en ny partiledare skall utses våren 2011. Valet 2010 har också en annan historisk innerbörd. Det var det första valet som en höger och en vänster sida delades upp i två sidor med Alliansen på den högra sidan där Moderaterna stod i spetsen med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna bakom sig. Alliansen var de första att ingå ett politiskt förbund vilket gjorde att vänstersidan var tvungna att följa deras exempel och bilda den rödgröna alliansen med Socialdemokraterna i spetsen med vänsterpartiet och miljöpartiet bakom sig. Miljöpartiet var det parti som var mest missnöjda med att poltiken delades upp i två block då de försöker att inte placera sig på den politiska ”höger vänster skalan”.

Efter valet 2010 kom också ett nytt parti in i riksdagen, Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har fått mycket kritikför att vara ett rasistiskt parti då de för en nationalistisk politik där de arbetar ör att bevara den svenska kulturen. Sverigedemokraterna har inte blivit accepterat av något av de politiska blocken men kan spela en stor roll som vågmästare i riksdagen.

Även fast den svenska politiken har blivit skarpt indelad i två block så brukar man prata om att alla partier i riksdagen mer och mer kryper inåt på den politiska höger- vänster skalan. Moderaterna för inte en lika distinkt höger politik och socialdemokraterna är inte lika ”vänster” som de brukade vara utan har också närmat sig den centrala liberala ideologin. källa: http://www.landguiden.se/

                                            S                                                                        M

Vänster                                                                liberalt                                                                              Höger

På linjen ovan illustreras de två största svenska partierna politiska ideologier där Socialdemokraterna (S) står mellan vänster och liberalt och Moderaterna(M) står mellan Höger politik och liberalt. 

Picture
Ovan: till vänster Göran hägglund (KD), högst upp Fredrik Reinfeldt (M), till höger Maud Olofsson, längst ner Jan Björklund (FP)
Picture
Ovan: Från vänster ses Lars Ohly partiledare för Vänsterpartiet, Mona Sahlin partiledare för Socialdemokraterna, Maria wetterstrand som är språkrör tillsammans med Peter Eriksson för Miljöpartiet.