Picture

Hjärnan 

Hjärnan är onekligen kroppen mest komplex organ och det finns fortfarande många frågetecken. Hjärnan är den kroppsdelen där vårt medvetande finns och även den delen av kroppen som skiljer oss från djuren. En mänsklig hjärna väger knappt 1.5kg vilket bara är 2 % av kroppsvikten. Trots detta så förbrukar hjärnan 15-25 % av all energi i kroppen och en femtedel av allt syre som tillförs kroppen genom blodet. Hjärnan bildar tillsammans med ruggraden och nerverna kroppens nervsystem. Nervsystemets funktion är att olika delar av kroppen ska få kontakt med varandra snabbt. Kroppens olika delar kan kommunicera med hjälp av hormonsystemet men det är mycket långsammare. Hjärnan tillsammans med ryggraden bildar det centrala nervsystemet.

För att förstå hur hjärnan fungerar måste man förstå att hjärnan fungerar i stort utsträckning tillsammans med nervsystemet. Nervsystemet har minst sagt många viktiga funktioner i kroppen.  Kort kan man säga att nervsystemet tar emot information och med hjälp av den informationen styr den kroppens funktioner. Information som kommer till hjärnan och sens sänds fungerar genom kroppens alla miljarder celler. (http://www.1177.se/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Hjarna-ryggmarg-och-nerver/)

Om hjärnan fungerar med hjälp av nerver hur fungerar då en nervcell? 

En nervcell är ansvarig för att ta emot och föra vidare elektriska impulser som kallar nervimpulser. En nervcell har flera dendriter som fångar upp nervsignalerna som sen skickas vidare av axonen för att sen gå till synapserna som är den delen av nervcellen som kopplar ihop den med andra celler. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rncell), (http://home.student.uu.se/gude4911/T3/NBB/nervcellen.pdf)

Picture

Hjärnan består av fyra större delar 

Storhjärnan

Storhjärnan har en vänster och en höger hjärnhalva och inuti storhjärna finns det även en samling strukturer som kallas hjärnans djupare system. Storhjärnan omsluts av något som kallas hjärnbarken. Hjärnbarken består av flera lager nervceller som skickar nervtrådar till olika delar av nervsystemet. Det är i hjärnbarken som all information som kommer från resten av kroppen tolkas. Hjärnans djupare system hjälper hjärnbarken tolka all information samt reglera olika rörelser och kroppsfunktioner. Storhjärnan är veckad och mellan vecken löper fåror, de fåror som syns tydligast kallas lober. Det finns fyra lober 


  • pannlob
  • hjässlob
  • tinninglob
  • nacklob

Lillhjärnan

Lillhjärnan består också av två stycken hjärnhalvor och sitter ihop med storhjärnan genom tjocka fiber buntar. Lillhjärnan är den delen av hjärnan som gör att vi har balans och överhuvudtaget kan stå på benen. 

Mellanhjärnan

Mellanhjärnan styr våra instinkter och också den delen av hjärnan som gör att vi har en drivkraft och inte bara handlar genom reflexer.

Hjärnstammen 

Hjärnstammen binder samman hjärnans alla delar samt ryggraden. Hjärnstammen styr en mängd livsviktiga system som gör att vi inte bara har att medvetande utan också ett liv överhuvud taget. 

Sjukdomar relaterade till hjärnan

Hjärna är som tidigare nämnt ett extremt komplext organ som har en mängd olika funktioner. Detta gör det är svårt att tala om sjukdomar relaterade till hjärnan i generell mening. De vanligaste sjukdomarna relaterade till hjärnan är sjukdomar eller skador som gör det svårt för människor att leva i relation med andra människor och klara av vanliga sociala och andra vardagliga saker. Exempel på sådana sjukdomar är bland annat ADD, autism och depressioner. Stroke är ett annat fel som kan uppstå i hjärnan. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i vårt land efter hjärt- och kärlsjukdomar. Stroke är en blödning eller en propp i hjärnan. En sjukdomsgrupp som även är uppmärksammad i Sverige är demenssjukdomar som Alzheimer. Demens sjukdomar beräknas kosta det Svenska samhället cirka 40 miljarder kronor varje år. Alzheimers är en degenerativ sjukdom som främst drabbar äldre och skapar förvirring och minnesförlust. (http://www.nimade.info/laka/2010/11/Vilka-ar-de-vanligaste-sjukdomar-i-hjarnan.html) (http://www.vr.se/forskningvistodjer/forskningsomraden/medicinochhalsa/hjarnanssjukdomar.4.689ebdf7116f301a88580007121.html)