Sociala förhållanden 

Sverige ligger i framkant om man jämför just Polen och Sverige. Det som nämns när det gäller Polen är att ca 80% av befolkningen täcks och kan utnyttja den socialförsäkringen som landet erbjuder. Sveriges socialförsäkrings huvuddelar som försäkringen främst omfattar är barnbidrag, föräldrapenning, bostadsbidrag, sjukpenning, handikapps-ersättning, förtidspension och även ålderspension. Dessa delar är inte hela socialförsäkringen men de viktigaste och som utgör den största och viktigaste faktor i försäkringen. Det som däremot Sverige ligger i framkant med är skatterna och även arbetsgivaravgifterna till en viss del. Med hjälp av dessa olika avgifter så finansierar Sverige hela den sociala försäkringen. Det som jag nämnde tidigare om Polen dvs att 80% av befolkningen täcks och har rätt till den sociala försäkringen fungerar i Sveriges fall på så sätt att alla medborgare i Sverige oavsett vilken ekonomiskt situation personerna i fråga befinner sig i ska ha rätt till nästan alla bidragen inom den sociala försäkringen. I snitt så betalar en medel svensk ca 30% av den totala bruttolönen i skatt och det kan man ha förståelse för just med tanke på den stora omsättningen som krävs för att detta system ska ha en stadig och lönsam rullans. Sammanlagda utbetalningarna under året 2009 var totalt 409 miljarder svenska kronor och det är omkring 400 miljarders sträcket utbetalningarna ligger år efter år.