Infrastruktur 

Sverige har en välutvecklad energi produktion som främst baseras på Kärnkraft och vattenkraft. Telekommunikation är också välutvecklad i Sverige och har också en ledande marknad inom Telecom. Sverige vägar och tågförbindelser ligger lit efter i kvalitet om man jämför med andra Europeiska länder och ligger idag under genomsnittet för hur mycket pengar som investeras i infrastrukturen. Idag motsvarar den siffran 1 % av BNP. Det svenska tågrälsnätet är koncentrerat runt storstadsområden som Stockholm och de södra delarna av landet. På de ställen där det inte är så tätbefolkad är tågtrafiken bristfällig och behöver byggas ut. Under valet 2010 kritiserades Alliansen för att göra kortsiktiga investeringar i infrastrukturen när många experter menar att det krävs att det görs långsiktiga investeringar. http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/naringslivet_2020/svensk-infrastruktur-pa-vag-att-spara-ur_125584.html

Ett problem som Sverige har är de stränga vintrarna och att det är då är svårt att sköta underhåll. Detta gäller tågtrafiken, bilvägar och flygtrafiken. Varje vinter väcks stor kritik som SJ för att tågen inte avgår och att tåg avgår försent. Den svenska vägplogningen har även det problem. Denna vinter överskred Stockholm sin snöplogsbudget tillsammans med en mängd andra kommuner. Detta leder till att många vägar blir obrukbara under vintern. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige#Infrastruktur

Picture